Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a směrnice

Vyhlášky, zákony a směrnice

Název vyhlášky

Účinnost

 OZV č. 2-2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf 01.01.2022
 OZV č. 1-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf 01.01.2022
 OZV č. 4-2019 o místním poplatku za užívání veř.prostranství.pdf 01.01.2020
 OZV č. 3-2019 o místním poplatku ze vstupného.pdf 01.01.2020
 OZV č. 2-2019 o místním poplatku ze psů.pdf 01.01.2020
 OZV č. 1-2019 o stanovení koef. pro výpočet daně z nem.věcí u pozemků.pdf

01.01.2020 

 OZV č. 1-2016 o nočním klidu.pdf

03.01.2017 

 OZV č. 1-2008 o stanovení koef. pro výpočet daně z nemovitosti.pdf

01.01.2009

 OZV č. 3-2002 O znaku a praporu obce Mošnov.pdf 18.06.2002

Metodický pokyn

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech