Drobečková navigace

Úvod > Informační centrum Mošnov > Provozní řád

Provozní řád

 1. Jízdní kola je povinnost opřít do stojanu k tomu určeném
 2. Při vstupu slušně pozdravit
 3. Do budovy je povinnost vstoupit v očištěné či oklepané obuvi
 4. V Centru mládeže platí přísný zákaz vchodu v kolečkových bruslích
 5. V Centru mládeže platí přísný zákaz otevírání oken (zákaz neplatí pro zaměstnance obce Mošnov)
 6. Při pobytu v Centru mládeže je povinnost se chovat slušně, vyhnout se vulgárním výrazům nebo projevům vulgárního chování
 7. V Centru mládeže je zakázáno lézt po okenních parapetech nebo vyskakovat z oken
 8. Po použití toalet je povinnost se umýt a zavírat dveře
 9. Návštěvníci Centra mládeže jsou povinni se řídit provozním řádem a řídit se pokyny správce Centra mládeže
 10. Za porušení provozního řádu je správce Centra mládeže oprávněn potrestat viníka příslušným postihem (viz. postihy za porušení provozního řádu níže)

Postihy za porušení provozního řádu

 1. V případě prvního porušení provozního řádu je viník upozorněn ústně správcem Centra mládeže
 2. V případě opakovaného porušení provozního řádu je správce Centra mládeže oprávněn viníka vykázat z Centra mládeže a nahlásit událost starostovi obce
 3. V případě, že tentýž viník se znovu dopustí jednání, které je v rozporu s provozním řádem je správce Centra mládeže oprávněn udělit mu zákaz vstupu na 1 týden
 4. V případě, že tentýž viník se znovu dopustí jednání, které je v rozporu s provozním řádem je správce Centra mládeže i po týdenním zákazu, je správce Centra mládeže oprávněn udělit zákaz na 1 měsíc či delší období a příslušnou událost sdělí neprodleně starostovi obce a zákonného zástupce viníka, se kterým je posléze problém konzultován a řešen!!!