Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > I/58 Mošnov obchvat

I/58 Mošnov obchvat

22.12.2020

Vydáno stavebního povolení, které nabylo plné moci dne 22.1.2021.

4.11.2020

Oznámení o zahájení stavebního řízení

5. 8. 2019

Zahájeny výkupy pozemků

29. 5. 2019

Veřejné setkání majitelů pozemků s investorem

31.1.2019
zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení (DSP) včetně záborového elaborátu, znaleckých posudků pro ocenění nemovitostí a příprava výkupu pozemků

8.1.2019
byla vytýčena trasa budoucí komunikace v terénu a zahájeny práce na zpracování geometrického plánu stavby pro zahájení výkupu pozemků

4.1. 2019

Aktuální leták ke stažení zde:

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/mapa-projektu/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOK9Pb09DZ2cDbzdjQ0MDRzNXFyNTX1CDAwMDIEKIoEKnN0dPUzMfYAiJhZGBp4uTh4u5pa-BgaeZsTpN8ABHA0I6Q_XjwIrwecCsAI8VhTkhkYYZDoqAgCJ8XUV/#/stavby/I58/i58-mosnov-obchvat?filters[]=StavbyBudeZahajeno2022&page=0

datum vydání letáku 14. prosince 2018

22.1.2018 Vydáno územní rozhodnutí na obchvat Mošnova, vyvěšeno na úřední desce

17.7. 2017

dne 27. července se v obci Prchalov uskuteční slavnostní zahájení výstavby I/58 Příbor-Skotnice, což je důležitá dopravní stavba, na kterou se napojí obchvat Mošnova!

informuje o tom už i Český rozhlas:

http://www.rozhlas.cz/ostrava/aktualne/_zprava/o-prazdninach-zacne-stavba-obchvatu-skotnice-mosnov-si-musi-jeste-pockat--1741576

Aktuální informace k přípravě od tiské mluvčí ŘSD Niny Ledvinové v pořadu Dopravní revue:

https://polar.cz/porady/dopravni-revue/dopravni-revue-19-06-2017-17-42

čas: 10:03

21. června 2017

Nyní již na úředních deskách visí rozhodnutí ze zjišťovacího řízení EIA, že projekt nebude dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na živ. prostředí a je předpoklad, že do konce roku 2017 bude vydáno územní rozhodnutí.

19. června 2017 stav přípravy dle informačního letáku:

Dle rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy byla v 03/2015 zpracována technická studie úsporného řešení stavby. V 02/2015 byl zpracován nový Záměr projektu včetně HDM-4 s úsporným řešením, který byl schválen Centrální komisí dne 16. 7. 2015. V 11/2016 byla odevzdána přepracovaná DÚR s úsporným řešením a probíhá inženýrská činnost související se zajištěním územního rozhodnutí. V rámci nového zpracování projektu s úsporným opatřením byla dne 25. 4. 2017 podána žá- dost o zahájení zjišťovacího řízení dle z.č. 100/2001 Sb. Dne 15. 6. 2017 bylo k zjišťovacímu řízení Krajským úřadem vydáno rozhodnutí. Dne 27. 4. 2017 byla podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

V roce 2017 se předpokládá realizace přeložky vysokého napětí v rámci přípravy stavby. 

Pro bližší představu, jak bude stavba vypadat, byla na objednávku Ředitelství silnic a dálnic ČR vypracována vizualizace:

Datum poslední aktualizace: 21. června 2017 v 8:16 hod.