Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Oznámení

Oznámení


Novější 1

Varování před podvodnými SMS

 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) varuje občany před podvodnými SMS a e-maily. Zprávy obsahují odkazy na falešné webové stránky,   které se tváří jako oficiální web Ministerstva práce. Jediná správná doména Ministerstva práce je mpsv.cz

 Buďte bdělí a vyhodnocujte, zda se nejedná o podvod, viz níže

 VAROVANI_podvodne_SMS.pdf


Publikováno 14. 11. 2023 9:48

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

 ČEZ distribuce vyzývá tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje   ochranné pásmo,k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení   distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.
 V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. 

 ČEZ distribuce.pdf


Publikováno 11. 10. 2023 11:18

Výlukové režimy autobusových linek

 Od pondělí 18.09.2023 bude v platnosti výluka autobusové linky č. 670. Výluka bude až do června příštího roku, avšak jízdní řády se schvalují pouze   do dalšího termínu celostátních změn (viz příloha)

 Upozornění pro cestující - linka č. 670.pdf

 JŘ linka 670.pdf

 

 ODIS informuje o prodloužení současného výlukového režimu na linkách č. 331,333,632 a 670 a to do pátku 15.9.2023 z důvodu intenzivní stavební   činnosti na sil. I/58 a nutné objízdné trasy pro tyto linky (viz příloha)

 upozornění pro cestující - prodloužení.pdf


Publikováno 30. 8. 2023 14:43

Kotlíková dotace

 Moravskoslezský kraj spouští v pondělí 31.7.2023 v 10.00 hod. příjem žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace. 5. výzva kotlíkových dotací je poslední   výzvou před účinností zákazu provozu kotlů, které nesplňují alespoň 3. třídu (zákaz provozu kotlů od 1. 9. 2024). 

 "Moravskoslezský kraj získal evropské prostředky na úhradu cca 1.300 výměn starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. třídy za tepelné čerpadlo nebo   kotel na biomasu (pelety a dřevo). Výše dotace je 180.000 Kč na teplené čerpadlo nebo 130.000 Kč na kotel na biomasu + příspěvek kraje 7.500   každému žadateli. Na realizaci výměny jsou 2 roky. Kotlíkové dotace jsou určeny pro rodinné domy, byty v bytových domech a trvale obývané   rekreační objekty, v kterých bydlí starobní důchodci, invalidní důchodci 3. stupně a občané, kteří pobírají příspěvek na bydlení."

 Podmínky programu a žádost k vyplnění naleznete na https://lokalni-topeniste.msk.cz/ a stránkách kraje https://www.msk.cz/ (v sekci Dotace).

 Dotazy k podmínkám a pomoc s vyplněním žádosti poskytujeme na kotlíkové lince 595 622 355, e-mailu kotliky@msk.cz nebo v kotlíkové kanceláři     A106 v budově krajského úřadu na adrese 28. října 117, Ostrava.

 kotlíková dotace.pdf


Publikováno 31. 7. 2023 16:30

Milostivé léto 2023

 od 1. července do 30. listopadu 2023 probíhá oddlužovací akce Milostivé léto 2023, která se tentokrát týká dluhů zejména na daních a sociálním     pojištění. 

 Níže podrobný návod k Milostivému létu 2023. Obsahuje podmínky akce a doporučený postup, jak ji využít, vše právně revidováno. Milostivé léto se   vyplatí jak občanům, tak firmám zatíženým dluhy.

 https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto

 

 

 
Publikováno 3. 7. 2023 15:10

Tisková zpráva k problematice legalizace výnosů z trestné činnosti

 

 Preventivní tisková zpráva k problematice legalizace výnosů z trestné činnosti neboli „praní špinavých peněz“:  upozornění na problematiku

 legalizace výnosů z trestné činnosti. Více se dočtete v přiložené tiskové zprávě.

 Preventivní tisková zpráva k legalizaci výnosů z trestné činnosti .doc


Publikováno 13. 4. 2023 13:06

Poplatek za vývoz odpadu z obce Mošnov v roce 2023

  Poplatek za vývoz odpadu z obce Mošnov v roce 2023

  Od února 2023 budou vyváženy jen popelnice s polepkami r. 2023 (fialová a šedá) - tyto polepky je  nutné vyzvednout během měsíce ledna 2023      na  Obecním úřadě Mošnov.

 Výše úhrady za vývoz popelnice:    1 x 14 dní     2.002,-Kč/rok

                                                          1 x 30 dní     1.001,-Kč/rok

                                                          žeton na mimořádný vývoz    77,-Kč/ks  

 vývoz popelnic v r. 2023.pdf

 


Publikováno 29. 12. 2022 12:01

Termíny vývozu odpadu z obce Mošnov v roce 2022

 

   Termíny vývozu popelnic v r. 2022.pdf


Publikováno 4. 1. 2022 11:09

Poplatek za vývoz odpadu z obce Mošnov v roce 2022

V  měsíci lednu 2022 se vyváží popelnice s polepkami r. 2021.

Od února 2022 budou vyváženy jen popelnice s polepkami r. 2022 (modrá a žlutá) - tyto polepky je  nutné vyzvednout během měsíce ledna 2022 na Obecním úřadě Mošnov a současně odevzdat vyplněnou Ohlášku plátce poplatku.

Výše úhrady za vývoz popelnice:    1 x 14 dní     2.002,-Kč/rok

                                                                     1 x 30 dní     1.001,-Kč/rok

                                                                     žeton na mimořádný vývoz    77,-Kč/ks    

 

Úhradu za vývoz popelnic proveďte bezhotovostně na účet obce  

č. 1766514309/0800, VS 13450+č.p. (vzor 13450001-13450009, 13450010 - 13450099, 13450100 - 13450277), specifický symbol: číslo popisné

nebo hotovostně na Obecním úřadě Mošnov

                                                                           Termíny vývozu popelnic v r. 2022.pdf

         


Publikováno 4. 1. 2022 11:04

Informace z obce do vašeho mobilu

Přinášíme vám moderní novinku, kterou mnozí občané jistě přivítají. Aplikaci Česká obec, kterou budeme využívat pro vaši rychlou a pohodlnou informovanost o dění z obce, o důležitých informacích, uzavírkách, poruchách, kulturních akcí, o povinnosti plateb, zkrátka takové mnohem lepší a přehlednější hlášení místního rozhlasu do vašeho mobilu. Aplikaci Česká obec stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone), spustit a vyhledat Mošnov. Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty vašeho telefonu.

nalepka web – Mošnov (1).jpg


Publikováno 27. 3. 2021 7:40

Novější 1