Drobečková navigace

Úvod > CASPV

ČASPV

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Česká asociace Sport pro všechny, o.s.

Činnost České asociace Sport pro všechny navazuje na snahy našich předchůdců přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti. Hlásíme se k odkazu dr. Miroslava Tyrše i jeho následovníků. Čerpáme z práce lékařů, tělovýchovných pedagogů a dalších odborníků, kteří pochopili význam pohybové aktivity pro člověka. Uvědomujeme si, že smysl přiměřeného pohybového režimu může být zcela naplněn jen ve spojení s racionální výživou a celkově dobrou životosprávou. V tomto širším rámci spatřujeme vysoký společenský význam sportu pro všechny jako racionální alternativy proti drogové závislosti, asociálnímu chování a dalším negativním jevům.

  • Ze zahraničních zkušeností je nám blízké západoevropské pojetí sportu pro všechny, včetně fitness-wellness. Máme přátelské styky s řadou podobně zaměřených organizací v Dánsku, Švýcarsku, Německu, Francii a v Itálii. Spolupracujeme se Slovenským svazem rekreační tělesné výchovy a sportu.
  • Co chápeme pod pojmem "sport pro všechny"? Nepohybujeme se na hranici lidských možností, vítězství v soutěžích nepovyšujeme nad zdraví. Naším cílem je, prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, získat a udržet dobrou kondici a zároveň se odreagovat od denních starostí. Proto musí být naše pohybová aktivita přiměřeně náročná, aby se mladý organismus rozvíjel a u starších se jeho funkce udržovaly na optimální úrovni.
  • Česká asociace Sport pro všechny nabízí všem zájemcům pestrý výběr účinných pohybových aktivit: všeobecnou gymnastiku, rekreační sporty, aerobik, rytmickou gymnastiku, jógu, zdravotní tělesnou výchovu, psychomotoriku, cvičení a pobyt v přírodě, taneční sport, step, cvičení předškolních dětí, cvičení rodičů s dětmi, tradiční čínská cvičení, přetláčení rukou a další experimentální aktivity, jejichž vhodnost prověřujeme.
    ČASPV má v současné době na dvěstěšedesát tisíc registrovaných členů. Kromě svých členů oslovuje ČASPV širokou veřejnost prostřednictvím hnutí "Pohyb je život", zaměřeného na propagaci významu pohybové aktivity, zdravé výživy a duševní pohody v životě moderního člověka.
  • Významná je naše publikační metodická činnost i školení cvičitelů, přístupné také zájemcům z jiných organizací prostřednictvím Akademie cvičitelů a instruktorů ČASPV. V současnosti působí v našich řadách více než dvacet tisíc cvičitelů různých tříd a specializací.
  • Vydáváme časopis "Pohyb je život" pro cvičitelea organizátory sportu pro všechny, který využívají i učitelé, zapojení do mimoškolní tělesné výchovy. Specifickou formou prezentace ČASPV jsou veřejná tělovýchovná vystoupení, soutěže v pódiových skladbách a soutěže neregistrovaných závodníků.
  • Sponzorům můžeme nabídnout prezentaci při těchto akcích, v našem časopise a publikacích, v rozhlasových a televizníchpořadech, na kterých se podílíme.
  • Pracovníci České asociace Sport pro všechny si uvědomují významné změny životních podmínek, které přináší vyspělá civilizace. Naší snahou je účinně přispět k smysluplnému a šťastnému životu co nejširšího počtu dětí, mládeže i dospělých a rozvíjet naše tradice i v nastupujícím tisíciletí.

 

www.caspv.cz

 

 

ČASPV pracuje pod vedením cvičitelek Táni Papakové, Markéty Binové,

Moniky Quardové a Zuzky Macečkové. Děvčata cvičí podle věku.

Naše cvičení je všestranné tj. věnujeme se základy gymnastiky, atletiky,

orientačnímu běhu v přírodě, míčovým hrám a hlavně tanci-Mažoretky,

které se zúčastňují soutěží po celém MS kraji. Děvčata o cvičení mají velký

zájem a je to také na rodičích ,kteří je  podporují a na cvičení i soutěže

dovezou. Moc děkuji a věřím v dobrou  spolupráci i v roce 2022.