Základní škola a Mateřská škola Mošnov

 

Základní škola a Mateřská škola Mošnov je neúplná dvojtřídní škola, ve které se vzdělávají žáci
1. – 5.ročníku. Od šestého ročníku navštěvují žáci spádovou školu ZŠ a MŠ Petřvald.

Zřizovatelem školy je Obec Mošnov.

Od roku 1997 je škola zapojena do projektu "Škola podporující zdraví", využívá všechny metody zdravého životního stylu. Inovace projektu proběhla v roce 2008.

Součástí jsou dvě oddělení mateřské školy, školní družina a společná výdejna . V nové budově školy jsme od 2.11. 2015

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje školu 33 žáků a 40 dětí v MŠ.

Ve škole působí ředitelka, 2 učitelky ZŠ, 4 učitelky MŠ, vychovatelka ŠD, 1 školní asistent a 2 provozní zaměstnanci.

V roce 2008 proběhla modernizace učeben ve škole. Díky dotaci z Evropské unie se žáci vzdělávají v moderních učebnách vybavených novým nábytkem a při výuce využívají interaktivní tabule s moderními doplňky.

V roce 2010 byl zahájen projekt z dotace EU nazvaný Společně bez hranic. Partnerem v tomto projektu je naší škole ZŠ Dražkovce ze SR.

Škola úzce spolupracuje s rodiči, zřizovatelem, spolky v obci. Samozřejmostí je i spolupráce se ZŠ a MŠ Petřvald a ostatními malotřídními školami okresu.

 

 

 

KONTAKTY

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

telefon kabinet učitelů:

 553038378

telefon ředitelna:

556 754 024, 776 662 533

e-mail:

skola@mosnov.cz

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

MŠ tř. HOUSÁTKA:

556 719 307

773 522 543

MŠ tř. ŽELVIČKY:

556 756 578 

e-mail:

materskaskola@mosnov.cz

 

Prázdniny, státní svátky

4. 9. 2017– zahájení školního roku

26.-27.10.2017 - podzimní prázdniny

23.1.2017-2.1.2018 Vánoční prázdniny

31.1.2018 - konec prvního pololetí

2.2. 2018 - pololetní prázdniny

19.2.-25.2.2018 - jarní prázdniny

29.-30.3.2018 - velikonoční prázdniny

29.6.2018 - konec druhého pololetí

2.7.-31.8.2018 - hlavní prázdniny


       Ředitelka školy může v průběhu školního roku vyhlásit z organizačních a technických důvodů 5 dnů ředitelského volna, o kterém však včas informuje žáky i rodiče.

Třídní schůzky

6.9.2017 v 15:30 

 

14.9.2017  v 16:00

23.11. 2017 V 16:00

18.1.2018 konzultace 15:30-17:00

19.4. 2018 V 16:00

V případě potřeby využijte možnosti konzultací a domluvte si schůzku mimo tyto termíny.

obec Mošnov

webová prezentace obce