Základní škola a Mateřská škola Mošnov,

příspěvková organizace

 

  Základní škola a Mateřská škola Mošnov je neúplná dvojtřídní škola, ve které se vzdělávají žáci 1. – 5.ročníku. Od šestého ročníku navštěvují žáci spádovou školu ZŠ a MŠ Petřvald.
Zřizovatelem školy je Obec Mošnov.
Od roku 1997 je škola zapojena do projektu "Škola podporující zdraví", využívá všechny metody zdravého životního stylu. Inovace projektu proběhla v roce 2008. Od roku 2015 sídlí celá naše organizace pod jednou střechou nové budovy.
Součástí jsou dvě oddělení mateřské školy, školní družina a společná výdejna.
Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje školu 34 žáků a 44 dětí v MŠ.
Ve škole působí ředitelka, 2 učitelky ZŠ, 4 učitelky MŠ, vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga a 2 provozní zaměstnanci. Škola úzce spolupracuje s rodiči, zřizovatelem, spolky v obci. Samozřejmostí je i spolupráce se ZŠ a MŠ Petřvald a ostatními malotřídními školami okresu.

 

 děti ve škole

KONTAKTY

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

telefon kabinet učitelů:

 553 038 378

telefon ředitelna:

556 754 024, 776 662 533

e-mail:

skola@mosnov.cz

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Žlutá třída:

556 719 307

773 522 543

Zelená třída:

556 756 578 

e-mail:

materskaskola@mosnov.cz

 

Třídní schůzky

 

 

5.9. 2019 v 16:00 hodin

 

 

V případě potřeby využijte možnosti konzultací a telefonicky si domluvte schůzku mimo tyto termíny.

obec Mošnov

webová prezentace obce