Rok 2013

Po 0. ročníku noční soutěže v požárním útoku jsme se rozhodli opakovat tuto akci i letos 1. června. Přípravy byly opět náročné, ale počasí nám tentokráte moc nepřálo. V sobotních odpoledních hodinách bylo rozhodnuto, že rocková zábava, která se měla konat zároveň s noční soutěží v požárním útoku, bude zrušena. Přesto nás velice mile potěšila hojná návštěva občanů Mošnova a v neposlední řadě soutěžících družstev, které k nám dorazily. Nakonec zavítalo do naší malebné vesničky celkem 33 družstev, z toho 10 ženských. Noční soutěž v kategorii mužů vyhrál Prchalov A a v kategorii žen oprechtické družstvo.  O týden později jsme se aktivně podíleli na organizaci „Her bez venkovských hranic“. Při takto velké a netradiční akci, která se v naší obci konala snad poprvé, je jasné, že byly menší komplikace. Myslím, že nakonec ve spolupráci všech organizátorů bylo vše dobře zvládnutoV sobotu 23. 11. 2013 se uskutečnila výroční schůze k 130-ti letům založení sboru dobrovolných hasičů Mošnov v prostorách kulturního domu.  Po náročných přípravách se v 11 hodin otevřely dveře veřejnosti. Pro všechny zájemce byla nachystána výstava historické i novodobé hasičské techniky, která je ve vlastnictví našeho sboru. Mimo to, se ještě výstavy zúčastnili se svými vozy a technikou HZS letiště Ostrava, SDH Příbor, SDH Petřvald n. M. a SDH Krmelín. V 16 hodin byla zahájena samotná slavnostní schůze za účasti přibližně 50 členů našeho sboru a 30 vážených hostů. Mezi hosty byli mimo jiné přítomní zástupci sousedních sboru, starosta OSH Novy Jičín p. Stanislav Kotrc a starosta obce Mošnov p. Radomil Bodžar. Schůze byla zahájena zprávou z celé historie našeho sboru doprovázenou projekci na plátně s dobovými fotografiemi. Mimo projekci, bylo možné si barevnou i černobílou historii prohlédnout na nástěnce. Po ukončení zprávy se přikročilo k předání ocenění a medaili všem členům, kteří se za naší bohatou historii podíleli na rozvíjení a stabilní funkci našeho sboru.  Schůze byla slavnostně ukončena diskuzí a pohoštěním. Nakonec se volná zábava v příjemném a přátelském duchu protáhla až do hlubokých nočních hodin.

 

Rok 2014

Po mnoha letech pan Bohumil Vysocký opustil funkci starosty a do čela sboru byl zvolen Boris Pagáč. Pan Vysocký byl zvolen do funkce náměstka starosty. Rovněž došlo k malé změně ve výboru a to doplnění o jednoho člena pana Libora Mertu. Další změnou byl odchod pana Karla Ungra, který ovšem členem SDH zůstává nadále.Pan Bohumil Vysocký je registrován v SDH Mošnov od roku 1966, což znamená, že v příštím roce to bude rovných 50 let členství v našem sboru! Již od svých 22let pracoval ve výboru jako velitel a po čase také jako starosta. První akcí roku byl tradiční hasičský bál. Ples si drží již několik let dobrou úroveň. V měsíci dubnu náš sbor pořádal sběr železného šrotu. V minulosti jsme se občas potýkali s nedostatkem pracovní síly, což se ale v posledních letech velmi zlepšilo. Dne 31. Května se konala noční soutěž hasičských družstev v požárním útoku. Tato soutěž byla součásti akce „Kácení Máje“ pořádané kulturní komisí a mošnovskými spolky. Hasiči zaštiťovali prodej po celý den, až do konce taneční zábavy. Můžeme říci, že noční soutěž se pomalu zabydluje v myslích hasičských družstev i našich obyvatel a doufejme, že se stane tradicí s hojnou účastí soutěžících.  Akce se zúčastnilo celkem 26 družstev a Mošnov se umístil jako třetí. V měsíci květnu za odměnu všem, kteří celý rok pracují pro blaho SDH, pořádáme akci opékání jehněte. Opékání již několik let probíhá u hasičárny a posezení je nachystáno podle přízně počasí venku, nebo uvnitř. V měsíci srpnu pořádáme z  hasičského hlediska nejdůležitější akci roku a tou je Soutěž o pohár starosty obce v požárním útoku. Tato soutěž je velmi náročná na organizaci. Do Mošnova se vždy sjedou sbory nejen z blízkého okolí a  celého Moravskoslezského kraje. ale i ze Slovenska.  Průměrná účast je přes 50 družstev mužů a žen. Naše soutěž je specifická svými paralelními útoky a dvěma koly a je také zařazena do Moravskoslezské ligy. Hojná účast svědčí o oblíbenosti této akce. Také ceny za umístění jsou na dobré úrovni a přispívají ke zdaru naší soutěže. Abych ale jenom nechválil. V loni jsme měli problémy s časomírou, kterou míváme zapůjčenou a dosti nás pozlobila. Doufejme, že se nám tyto problémy příště vyhnou a soutěž proběhne ke spokojenosti všech. Celkem k nám dorazilo 52 družstev mužů a žen. Mošnov zastupovala družstva dvě a ta se umístila na 7. a 24. místě. Další z tradičních a oblíbených akcí, které se pravidelně zúčastňujeme, byl 30. srpna Gulášfest.  Náš sbor se podílel na přípravě akce a prodeji výborného jehněčího guláše, který uvařili naší osvědčení kuchaři Pavel Knebel a Tomáš Kotek. O jejich kuchařském umění svědčí i získání 1. místa za nejlepší guláš.  O objektivní a nezávislé posouzení kvality, se postarala kapela Fleret, která měla na starost vyhodnocení nejlepších vzorků. Po delší pauze bylo opět obnoveno družstvo žáků, které vede p. Klečka s p. Dybalem a p. Uhrem.  Velký dík patří nejen jim, ale také  všem, kteří  jakkoliv přispěli a přispívají k fungování tohoto žákovského družstva. Přejeme jim hodně úspěchů a budeme se snažit vytvořit co nejlepší podmínky, aby družstvo žáku dobře fungovalo a prosperovalo. Po dlouhých letech se také podařilo ve spolupráci s obecním úřadem vybudovat nový asfaltový povrch před vjezdem do hasičárny, který umožňuje  bezproblémový vjezd či výjezd hasičského vozidla a zajisté také přispěl ke zkulturnění zbrojnice a prostoru před ní.  V našem sboru je aktuálně 81 členů z toho 14 žen a 16 dětí.