Rok 2011

První akce našeho sboru nás čekala v únoru. V tomto měsíci je organizován tradiční hasičský ples. Díky sponzorům, kterých je bohu dík stále dost, držíme tento ples na dost vysoké úrovni. Sponzoři nás podporují buďto přímo finančně, nebo věcnými dary slušné hodnoty.  Bez této pomoci by nebylo možné tento ples na takové úrovni udržet. Rovněž bez pomoci členů sboru, kteří ve volném čase tento ples připravují. Naši členové rovněž pro vylepšení stavu pokladny, pořádají každoročně sběr železného šrotu.  Novinkou v naší obci pro letošní je soutěž o nejlepší pálenku. Na organizaci jsme se společně podíleli s klubem důchodců. Další tradiční akci byly Erbovní slavnosti. Náš sbor se na této akci podílel přípravou i programem. Organizačně a technicky jsme zajistili soutěž o soudek starostového piva na speciálně upraveném kole „Vše opačně".  Finanční výtěžek z této akce se dělil na půl se školou, neboť zástupci sdružení přátel a rodičů školy nám pomáhali s prodejem a organizaci. Velkou změnou pro rok 2011 byla změna místa konání "Opekání berana".Z myslivecké chaty jsme se přesunuli za naší hasičárnu, tato změna byla hodnocena kladně, a proto se ji pro příští roky budeme držet. Po dvou letech opět přišla řada na náš sbor s povinností uspořádat předpouťovou zábavu. Na závěr měsíce srpna, jsme uspořádali tradiční pohárovou soutěž v požárním útoku. Dorazilo k nám celkem 46 družstev. V roce 2011 stále funguje mužské družstvo, výsledkově o proti minulému roku si mírně pohoršilo a celkově v Moravskoslezské lize obsadilo 13. místo. Dne 6. května bylo p. Františku Neničkovi, členu našeho sboru, předáno nejvyšší hasičské vyznamenání, titul Zasloužilý hasič.  Vyznamenání bylo uděleno za celoživotní obětavou práci a zásluhy o rozvoj hasičských záchranných služeb na návrh okresního sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska Nový Jičín.Slavnostní předání se uskutečnilo v centru hasičského hnutí v Přibyslavi.
 

Rok 2012

 V tomto roce došlo po 30 letech k větší rekonstrukci hasičárny. Tehdy byl proveden barevný nástřik hasičárny a eternitová střecha se vyměnila za střechu z hliníkového plechu. Ne, že by se od té doby nic neudělalo, právě naopak, ale byly to práce menšího rozsahu rozložené do širšího časového období. Udělala se nová elektroinstalace, voda, plynové ústřední topení a pěkné záchody.  Na jaře bylo provedeno hubení škůdců v dřevěných krovech požární zbrojnice a to systémem termosanace. Pak se provedl ochranný nástřik těchto konstrukcí. Ještě než se začalo, musely se vyklidit půdní prostory a věcí, které se převezly do skladu v Kahánku, bylo toho opravdu dost. Tuto práci stejně jako práce, na které nebylo potřeba odborných firem prováděli členové sami v rámci svého volného času. Teď navážu v rámci rekonstrukci hasičárny na další průběh prací. V měsíci říjnu byla vystěhována celá hasičárna do skladu naproti. Před rekonstrukcí vnitřních prostor jsme svépomocí demontovali  celé ústřední topení a všechny zdi jsme oškrábali od starých nátěrů. V celém interiéru jsme nechali udělat nové omítky a zateplit stropy ve všech místnostech. V prostoru garáží máme rovněž novou kvalitní podlahu. Za celý rok pořádáme velké množství akcí a ty začínají pravidelně hasičským bálem. V měsíci dubnu probíhá každoročně sběr železného šrotu, což je samozřejmě přilepšení pro naši hasičskou pokladnu. Na měsíc květen jsme si naplánovali opékání berana za hasičárnou.. Opustili jsme po několika letech mysliveckou chatu a myslíme si, že opékání za hasičárnou je rovnocenná náhrada. V měsíci červnu jsme poprvé pořádali noční soutěž požárních družstev. S touto noční soutěží jsme co se týče organizace neměli zkušenosti, ale myslíme i podle ohlasů, že jsme ji zvládli velice dobře. I účast družstev byla poměrně slušná a hned po skončení začala v Lipině taneční zábava se skupinou KARM. V měsící srpnu tradičně pořádáme stěžejní akci, soutěž v požárním útoku. Tato soutěž je součástí Moravskoslezské ligy a zorganizovat vše tak, aby byli všichni spokojeni vyžaduje nemalé úsilí všech. Je to o to těžší,že jako  jedni z mála v republice pořádáme požární útok paralelně. I proto,že  máme zkušenosti z předešlých let  jsme vše zvládli tak, jak se na soutěž takové kvality sluší a patří. Soutěže se zůčastnilo 48 družstev a doufáme, že se do Mošnova budou všichni rádi vracet. V měsíci září jsme se rovněž aktivně zúčastnili akce, kterou pořádala kulturní komise obce a tou byl takzvaný Gulášfest. Naši členové uvařili kůzlečí guláš, který byl hodnocen velmi dobře. Celá akce měla velký úspěch a guláše byly do hodiny vyprodané. Myslíme si, že účast na takovéto akci přispívá rovněž k dobrému jménu hasičů. Naše soutěžní družstvo mužů během soutěžních klání navštívilo vesměs všechny kouty Moravskoslezského kraje. Celkem se účastnilo 25 soutěží. V sezóně celkem třikrát vybojovali 3. místo.  Za zmínku určitě stojí 3. místo na noční soutěži o putovní pohár ředitele Hasičské vzájemné pojišťovny, kde se sjely mnohá špičková družstva, neboť tato soutěž byla velice štědře finančně dotovaná. Ceny pro nejlépe umístěná ženská a mužská družstva činily v součtu 50,000,- Kč. Další třetí místo, o kterém se  je třeba se zmínit, je ze Svinova. Tato soutěž je zahrnuta do Moravskoslezské ligy, které se účastníme již od samotného vzniku. Pro zajímavost vloni proběhl již 10. ročník této ligy.  Naše družstvo se umístilo v této prestižní lize na 14 místě.