Období  1990-1994

 Dochází k přejmenování ze Sbor požární ochrany na  Sbor dobrovolných hasičů Mošnov.Byla provedena generální oprava motoru PS12, kterou předešlý rok přislíbilo město Příbor. Vlastními silami se v provozu udržuje již 35 let stará Tatra 805. V tomto roce dochází ke změnám ve výboru, kdy po valné hromadě je zvolen nový výbor. Členská základna činí 62 členů z toho 7 žen. V hasičské zbrojnici proběhly opravy vnitřních a vnějších prostor. V roce 1993 náš sbor oslavil 110 výročí založení. V zhledem ke stáří vozu TATRA 805 se již nepodařilo uvést vozidlo do takového stavu, abychom plnili požadavky stanice technické kontroly.Proto v roce 1993 obecní úřad uvolnil prostředky na koupi Avii 30 s s hydraulickým čelem. Naše představa o výjezdovém vozidle byla však odlišná, proto Avie byla částečně opravena a prodána. Za obdržené peníze byla koupena Avia furgon. Po menších opravách motoru nám obecní úřad zaplatil nástřik a úpravu interiéru vozidla. Úpravy trvaly skoro dva měsíce. V témže roce byla provedena generální oprava PS 12.

Období  1995-1997

Došlo v novodobé historii asi k největšímu požáru v obci Mošnov, co se týká škod. Oheň vypukl ve stájích , kde byl ustájen dobytek. Naše jednotka dorazila na místo jako první, ale z důvodu nevlastnění cisterny musela čekat na příjezd jednotky hasičů z letiště a následně z Příbora. Členská základna k 31.12. 1996 činí 53 můžu a 6 žen. V roce 1997 proběhly i v naši obci ničivé povodně, které se neobešly bez zásahu místních hasičů, kteří byli po celou dobu ochotni pomáhat všem postiženým, kterým hrozilo nebezpečí a velká voda ničila jejich majetek.

Období  1998-2000

Po několika letech bez mladých hasičů, bylo opět zřízeno soutěžní družstvo žáku o devatenácti členech, ale v průběhu cvičení se počet snížil na jedenáct.
 Pod vedením p Pagače a Machance. Roky 1999 a 2000 byly z hlediska  požárů a jiných zásahu klidné. V tomto období, už se naplno rozjelo družstvo žáku, které se většinou umisťovalo na prvních místech.Družstvo mužů se umísťovalo v první polovině startovního listu. Členská základna k 31.12. 2000 je 68 členů z toho 8 žen a 13 žáků.

Období  2001-2003

Po 8 letech byla opět uvedena do provozu  Tatra 805, s kterou jsem rozváželi pozvánky na tradiční hasičský bál.V tomto roce byla opět uvedena do provozu požární stříkačka z roku 1928 Hiller. Nejen, že se povedla rozjet, ale byla uvedena i do původního vzhledu. V roce 2001 v obci vypukly dva požáry, u kterých naše jednotka nechyběla a pomáhala při zásahu  HZS Nový Jičín DVPS Příbor a hasičům letiště  Ostrava.V roce 2003 bylo založeno družstvo žen pod vedení p Klečky Pavla. Dále u nás funguje družstvo žáku i mužů. V tomto roce se naší soutěži účastnilo 50 družstev.

Období  2004-2006
Opět dochází ke změnám ve vozovém parku. Avia furgon byla prodána a koupena byla Avie  určená přímo pro hasičské jednotky. Na vozidle bylo nutné odpracovat mnoho hodin na opravách jak technických tak kosmetických. V roce 2006 dochází k úpravám v hasičské zbrojnici a to vybudování sociálního zařízení na úkor zmenšení skladu nářadí. Zásahová jednotka vyjela k požáru rodinného domku v obci Petřvald. SDH Mošnov má k 31.12. 2005 71 členú z toho 17 žen.

Rok 2007

V tomto roce byla zásahová jednotka k výjezdu povolána celkem 3x. V záři po třech dnech vytrvalého deště na vyčerpávání vody ze sklepů. Dalším zásaham měl být požár
 pokoseného pole, ale nakonec byl operačním střediskem odvolána z důvodu dostatku sil v místě požáru. Třetím zásahem byl požár staré vodárny v prostorách letiště. V tomto roce již funguje jen soutěžní družstvo mužů. Pro nízký zájem byla činnost ženského a žákovského družstva ukončena. Soutěžní družstvo mužů se v tomto roce účastnilo 24 soutěží. Od založení Moravskoslezské ligy v požárním útoku jsme jeho stálým účastníkem. Členská základna činí 81 členů z toho 17 žen.