Období  1945-1989

Po osvobození naší vlasti byla obec Mošnov značně poškozená. Už tenkrát po osvobození se našlo několik obětavých občanů, kteří uvažovali o tom, že je třeba nejen budovat, ale také chránit. Proto dne 15. srpna 1945 se sešlo na schůzi v hostinci Poláška na malé straně několik občanů. Bylo to opravdu odvážné od těchto lidí, kteří si brali na sebe další práci a odpovědnost.
 V hasičské zbrojnici nebylo nic, ruční stříkačka v kůlně pod  slámou, motorová stříkačka na dvoře u školy, dvoukolový žebř na dvoře a prostřílený, hadice děravé a plesnivé, nářadí rozkradeno apod.Přes toto všechno se podařilo do konce roku vše dát dohromady. Zbroj nice se vyčistila, většina nářadí, které bylo nutné, dali hasiči ze svého a do konce roku se odpracovalo celkem 635 hodin.
 Roku 1947 byl založen podpůrný fond a uloženo 2000,- Kč z vlastních prostředků členů. Byla prodána stará ruční stříkačka. Roku 1950 bylo rozhodnuto,
 aby se zakoupil vůz a upravil na požární. Byla zakoupena TATRA 30. V tomto roce byl vypracován požární plán obce s označením vodních zdrojů, příjezdových cest a nebezpečných objektů
 po stránce hasičské. Roku 1951 došlo ke změně názvu Sboru dobrovolných hasičů na Místní hasičská jednotka. Hasičská zbrojnice se pomalu začala rozpadávat, hlavně věž, proto byly nutné opravy. Věž byla zbourána a postavená nová. Práci museli provést členové jednotky. Roku 1952 bylo ustanoveno ženské družstvo, pod vedením p Neničky ml. a p Ungrové Lídy jako druhé v celém okrese. V soutěží o nejlepší požární
 družstvo se umístily naše ženy v okresku jako první a v okresním kole čtvrté.Byl to velký úspěch Roku 1955 bylo ustanoveno družstvo žáků, které vedl a cvičil Nenička ml. . Na letních slavnostech byl dán do užívání vůz Horch. Roku 1956 byla započata stavba letiště a tím se zvýšilo požární nebezpečí, které jsme zajišťovali sami,do doby, založení hasičů přímo na letišti. V roce 1976 jsme od OIPO v Novém Jičíně dostali požární vůz TATRA 805. V letech 1963-1980 obec postihovaly často povodně, kde náš sbor zasahoval, někdy i s nutnou pomocí armády. Členská základna v tomto období v průměru činí 70 hasičů, z toho obvykle 7-9 hasiček.