„Sbor dobrovolných hasičů Mošnov“

V tehdejší župě kravařské. Každý začátek je těžký, ale vedoucí svojí váhou a přísným požárním zákonem docílili toho, že měli dostatek lidí a výhodu, že měli k dispozici stříkačku a dle jejich řádu musel velitel a strojník 2x za týden tuto překontrolovat a také velitel musel obejít sedláky, zda mají koně a postroje v pořádku, aby mohli v případě potřeby zasáhnout.Členové sboru ti pak pravidelně cvičili, ovšem jen chudí, bohatí, ti měli funkce a zároveň byli cvičení i ostatní občané v podávání vody. Kronika praví, že všichni občané v případě neštěstí spěchali na pomoc a nikoho nenapadlo odmítnout. V roce 1885 byla postavena nová hasičská zbojnice.Roku 1900 byla zakoupena vozová stříkačka od fy Hiller v Brně za obnos 1800,-Kč O 29 let později byla do našeho sboru zakoupena první motorová stříkačka rovněž od fy Hiller za 34500,- Kč. A zde končí záznamy v kronice obce Mošnaova. Od roku 1886 až do roku 1931 bylo v Mošnově 51 požárů. Sbor měl 120 členů, nejvíce v celém okolí. Až do roku 1945 nejsou žádné záznamy o další činnosti hasičů.