Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Ředitelství silnic a dálnic ČR - oprava Plzeňské ulice v Ostravě

  Od pondělí 17. 10. 2022 začíná oprava Plzeňské ulice v Ostravě I/58 vedoucí od Příbora do Ostravy.

  ŘSD ČR.pdf

  Situační nákres.jpg

 


Publikováno 17. 10. 2022 15:51

Přeplatky silniční daně

 Finanční úřad upozorňuje poplatníky daně silniční, že zálohy na tuto daň byly novelou zákona od 1.1.2022 zrušeny.

 Více informací v příloze.

 Tisková zpráva.pdf

 


Publikováno 29. 9. 2022 14:20

Domovní kanalizační přípojky

Pokyny  majitelům domů v Mošnově pro realizaci domovní kanalizační přípojky. 


1. Majitel domu obdrží platné územní rozhodnutí z Městského úřadu Příbor.

2. Obecní úřad Mošnov vyzve majitele domu formou letáčku vhozeného do poštovní schránky, aby se dostavil na obecní úřad  k uzavření darovací smlouvy o převzetí projektu a rozpočtu jednotlivých domovních kanalizačních přípojek.

3. Při návštěvě obecního úřadu bude majitelům vysvětlen další postup pro napojení jejich nemovitostí na obecní kanalizaci.

4. Obecní úřad bude zároveň nápomocen s vyplněním žádosti o zřízení kanalizační přípojky pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava včetně příloh.


Prosíme o dodržení výše uvedeného postupu.


Publikováno 27. 6. 2022 10:56

Otevření tělocvičny pro veřejnost

Od letošního roku je v provozu nová tělocvična i pro veřejnost, termíny lze rezervovat telefonicky u správce tělocvičny p. Grufíka na tel. čísle 733 155 561. Termíny pro veřejnost jsou mezi 14:00 - 21:00, pokud daný termín není pevně rezervován pro potřeby ZŠ a MŠ Mošnov či místních spolků.


Publikováno 13. 1. 2022 10:46

Termíny vývozu odpadu z obce Mošnov v roce 2022

 

   Termíny vývozu popelnic v r. 2022.pdf


Publikováno 4. 1. 2022 11:09

Poplatek za vývoz odpadu z obce Mošnov v roce 2022

V  měsíci lednu 2022 se vyváží popelnice s polepkami r. 2021.

Od února 2022 budou vyváženy jen popelnice s polepkami r. 2022 (modrá a žlutá) - tyto polepky je  nutné vyzvednout během měsíce ledna 2022 na Obecním úřadě Mošnov a současně odevzdat vyplněnou Ohlášku plátce poplatku.

Výše úhrady za vývoz popelnice:    1 x 14 dní     2.002,-Kč/rok

                                                                     1 x 30 dní     1.001,-Kč/rok

                                                                     žeton na mimořádný vývoz    77,-Kč/ks    

 

Úhradu za vývoz popelnic proveďte bezhotovostně na účet obce  

č. 1766514309/0800, VS 13450+č.p. (vzor 13450001-13450009, 13450010 - 13450099, 13450100 - 13450277), specifický symbol: číslo popisné

nebo hotovostně na Obecním úřadě Mošnov

                                                                           Termíny vývozu popelnic v r. 2022.pdf

         


Publikováno 4. 1. 2022 11:04

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2022

 

  Oznámení ceny VaS pro rok 2022.pdf


Publikováno 4. 1. 2022 10:03

Informace z obce do vašeho mobilu

Přinášíme vám moderní novinku, kterou mnozí občané jistě přivítají. Aplikaci Česká obec, kterou budeme využívat pro vaši rychlou a pohodlnou informovanost o dění z obce, o důležitých informacích, uzavírkách, poruchách, kulturních akcí, o povinnosti plateb, zkrátka takové mnohem lepší a přehlednější hlášení místního rozhlasu do vašeho mobilu. Aplikaci Česká obec stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone), spustit a vyhledat Mošnov. Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty vašeho telefonu.

nalepka web – Mošnov (1).jpg


Publikováno 27. 3. 2021 7:40

Třídíme oleje a tuky

Třídíme oleje a tuky


Publikováno 7. 12. 2020 11:33

Linka pomoci AČR

leták.pdf

leták linky psychologické podpory armády české republiky.png


Publikováno 24. 3. 2020 9:55