Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Projektová dokumentace splaškové kanalizační přípojky

Projektová dokumentace splaškové kanalizační přípojky Obecní úřad připomíná občanům, kteří si doposud nevyzvedli projektovou dokumentaci splaškové kanalizační přípojky a nevyřídili související   administrativu, aby tak učinili v co nejbližším termínu.

 Dne 3. dubna 2023 bude spuštěn nový dotační titul, ze kterého lze získat zpět část nákladů spojených s vybudováním kanalizační přípojky.   Podmínkou podání žádosti a úspěšného získání dotace je dokončená realizace kan. přípojky. Nedoporučujeme odkládat příslušné kroky pro   dokončení realizace přípojky a podání žádosti na pozdější dobu, neboť rozhodný den ukončení realizace přípojky je 30. června 2023. Na pozdější   žádosti nebude brán zřetel.

 Informace o Dotačním programu jsou zveřejněny na elektronické úřední desce obce Mošnova a na internetových stránkách www.mosnov.cz - sekce   Život v obci - Dotace na splaškové kanalizační přípojky.