Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3

Ukliďme Česko, ukliďme Mošnov

 Dne 26.března 2023 za příznivého počasí se bude konat akce s názvem "Ukliďme Mošnov". Sraz před hasičskou zbrojnicí v 10:00 hodin. 

 Pytle, rukavice a občerstvení zajištěno.  Bližší informace v příloze.

 Uklidme Cesko 2023.pdf

 

 


Publikováno 20. 3. 2023 15:47

Očkování psů

 Kynologický klub v Mošnově dává na vědomí, že v neděli 26. března 2023 od 9:00 hodin proběhne v prostorách kynologického klubu pravidelné   očkování psů.


Publikováno 20. 3. 2023 12:41

Upozornění na výluku z důvodu výstavby okružní křižovatky

 Od 03.04.2023 nastane výluka v obci Mošnov. Dojde k převedení provozu linek PAD ze sil. I/58 přes obec Mošnov, z důvodu eliminace zpoždění na   všech linkách.

 Z důvodu výstavby okružní křižovatky v obci Mošnov dojde na linkách 331, 333, 641, 664 a 670 k objízdné trase přes centrum obce Mošnova a také k   obousměrnému přemístění zastávky Mošnov, autobazar.

 (více informací v příloze) 

 ODIS - upozornění na přemístění autob. zastávek.pdf

 ODIS - upozornění cestujícím stan. č. 1.pdf

 ODIS - upozornění cestujícím stan. č. 2.pdf


Publikováno 20. 3. 2023 11:22

Aktualita Moravskoslezského kraje

 Varování ze dne 8.3.2023  - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozorňuje na existenci hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti zneužití informací přes technologii TikTok.   Doporučujeme i na soukromých   zařízeních odinstalovat a nepoužívat aplikaci TikTok.


Publikováno 15. 3. 2023 9:56

Projektová dokumentace splaškové kanalizační přípojky

 Obecní úřad připomíná občanům, kteří si doposud nevyzvedli projektovou dokumentaci splaškové kanalizační přípojky a nevyřídili související   administrativu, aby tak učinili v co nejbližším termínu.

 Dne 3. dubna 2023 bude spuštěn nový dotační titul, ze kterého lze získat zpět část nákladů spojených s vybudováním kanalizační přípojky.   Podmínkou podání žádosti a úspěšného získání dotace je dokončená realizace kan. přípojky. Nedoporučujeme odkládat příslušné kroky pro   dokončení realizace přípojky a podání žádosti na pozdější dobu, neboť rozhodný den ukončení realizace přípojky je 30. června 2023. Na pozdější   žádosti nebude brán zřetel.

 Informace o Dotačním programu jsou zveřejněny na elektronické úřední desce obce Mošnova a na internetových stránkách www.mosnov.cz - sekce   Život v obci - Dotace na splaškové kanalizační přípojky.


Publikováno 6. 3. 2023 10:26

Ředitelství silnic a dálnic informuje - postup náhrady škody způsobené závadou na vozovce

  ŘSD - infor servis.pdf

 


Publikováno 6. 2. 2023 13:40

Poplatek za psa na rok 2023

 

 Poplatek za psa na rok 2023

 Poplatek za psa lze uhradit bezhotovostně na účet obce  č. 1766514309/0800, variabilní symbol (VS) =   13410+č.p. (vzor 13410001, 13410027, 13410275) nebo hotovostně na Obecním úřadě Mošnov  do 30.4.2022.  

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za prvního psa v rodinném nebo bytovém domě         100,- Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele        150,- Kč

Publikováno 3. 1. 2023 9:01

Poplatek za vývoz odpadu z obce Mošnov v roce 2023

  Poplatek za vývoz odpadu z obce Mošnov v roce 2023

  Od února 2023 budou vyváženy jen popelnice s polepkami r. 2023 (fialová a šedá) - tyto polepky je  nutné vyzvednout během měsíce ledna 2023      na  Obecním úřadě Mošnov.

 Výše úhrady za vývoz popelnice:    1 x 14 dní     2.002,-Kč/rok

                                                          1 x 30 dní     1.001,-Kč/rok

                                                          žeton na mimořádný vývoz    77,-Kč/ks  

 vývoz popelnic v r. 2023.pdf

 


Publikováno 29. 12. 2022 12:01

Datová schránka

 Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku
 všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
 Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte
 této zprávě pozornost.

 Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023.

 Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.


 Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz

 Datová-schránka.pdf


Publikováno 14. 11. 2022 14:00

Nabídka výpomoci s rodinným příslušníkem

 Nabízím výpomoc s rodinným příslušníkem, který vyžaduje pomoc druhé osoby (např. koupání, výměna inkontinenční pomůcky, podávaní stravy aj).   Jsem ošetřovatelka s 15 letou praxí. Petřvald a blízké okolí. Tel: 606 319 097


Publikováno 24. 10. 2022 16:26

Novější 1 3