Základní škola a Mateřská škola Mošnov

!!! SLEDUJTE AKTUALITY KVĚTEN, ČERVEN !!!

!!! 12.6.2017 OMEZEN PROVOZ, info zde !!!

 

Základní škola a Mateřská škola Mošnov je neúplná dvojtřídní škola, ve které se vzdělávají žáci
1. – 5.ročníku. Od šestého ročníku navštěvují žáci spádovou školu ZŠ a MŠ Petřvald.

Zřizovatelem školy je Obec Mošnov.

Od roku 1997 je škola zapojena do projektu "Škola podporující zdraví", využívá všechny metody zdravého životního stylu. Inovace projektu proběhla v roce 2008.

Součástí jsou dvě oddělení mateřské školy, školní družina a společná výdejna . V nové budově školy jsme od 2.11. 2015

Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu 30 žáků a 39 dětí v MŠ.

Ve škole působí ředitelka, 2 učitelky ZŠ, 3 učitelky MŠ, vychovatelka ŠD, 3 asistenti pedagoga a 2 provozní zaměstnanci.

V roce 2008 proběhla modernizace učeben ve škole. Díky dotaci z Evropské unie se žáci vzdělávají v moderních učebnách vybavených novým nábytkem a při výuce využívají interaktivní tabule s moderními doplňky.

V roce 2010 byl zahájen projekt z dotace EU nazvaný Společně bez hranic. Partnerem v tomto projektu je naší škole ZŠ Dražkovce ze SR.

Škola úzce spolupracuje s rodiči, zřizovatelem, spolky v obci. Samozřejmostí je i spolupráce se ZŠ a MŠ Petřvald a ostatními malotřídními školami okresu.

 

 

 

Konzultační hodiny

Mgr. Malášková po.14:00 - 14:30

Mgr. Režňáková út. 14:00 - 14:30

Mgr. Jarmila Matulová - dle domluvy

 

telefon kabinet učitelů:

558 272 496

telefon ředitelna:

556 754 024

MŠ tř. HOUSÁTKA:

556 719 307

773 522 543

MŠ tř. ŽELVIČKY:

556 756 578

MŠ kabinet:

556 754 275

 

Rozvrhy hodin

zde k nahlédnutí

Prázdniny, státní svátky

1. 9. 2016 – zahájení školního roku
26. a 27.10. 2016 – podzimní prázdniny
23. 12. 2016 až 2. 1. 2017 – Vánoční prázdniny
3. 1. 2017 – začátek vyučování
31. 1. 2017 – konec 1. pololetí
3.2. 2017 - pololetní prázdniny
13.2. – 19. 2. 2017 – jarní prázdniny
13. - 14. 4. 2017 – Velikonoční prázdniny
30. 6. 2017 – ukončení školního roku
1. 7. - 1. 9. 2017 – hlavní prázdniny                                  Ředitelka školy může v průběhu školního roku vyhlásit z organizačních a technických důvodů 5 dnů ředitelského volna, o kterém však včas informuje žáky i rodiče.

Třídní schůzky

MŠ 12.9.2016 v 15:15

        ve třídě želviček

 

      12.9.2016 v 16h.

31.10.2016 v 16:30 POUZE         1. a 2. ročník

      28.11. 2016

       9.1. 2017

      10.4. 2017

      5.6. 2017

 

V případě potřeby využijte možnosti konzultací a domluvte si schůzku mimo tyto termíny.

obec Mošnov

webová prezentace obce